Trà

Trà Sữa Trân Châu

Trà Sữa Trân Châu

Giá: 25.000đ
Trà Hoa Đậu Biếc

Trà Hoa Đậu Biếc

Giá: 25.000đ
Trà Vải

Trà Vải

Giá: 25.000đ
Trà Đào

Trà Đào

Giá: 25.000đ
Hồng Trà

Hồng Trà

Giá: 15.000đ